Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου [business plan]

Ορισμός

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την εκπόνηση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου δομημένο σύμφωνα με τη δραστηριότητα κάθε ενδιαφερόμενου.

Αφορά

Η υπηρεσία απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση και αφορά είτε τον οικονομικό ορθολογισμό και κατ' επέκταση την ανάπτυξη της, είτε την υποβολή κάθε είδους πρότασης με σκοπό τη χρηματοδότηση από επενδυτές-επενδυτικά κοινοτικά προγράμματα ή/και τη δανειοδότηση (υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, δανειακά προϊόντα μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ, κεφάλαια κίνησης κοκ).

T. +30 211 234 13 14

E. partners@pnsgroup.gr


Αρχική σελίδα