Η PNS Terra Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, είναι μια ερευνητική εταιρία που δραστηριοποιείται στους τομείς της περιβαλλοντικής έρευνας, της έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για το περιβάλλον και τη γεωργία και άλλες εφαρμογές, της διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα καθώς και της παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων.